Brukeren står i sentrum

BMS

Relevant kommunikasjon på rett tid er aldri spam. En melding med opplysning om at du har en medlemsfordel eller et tilbud hos butikken du er på vei inn i er en nyttig opplysning. En ny melding en time senere som spør hvordan du opplevde betjeningen er god service.

Bjørn Morten Steimler Salgssjef, Norsentio
...

Profilmotor


Profilmotoren er grunnmuren i en brukerorientert løsning. Løsningen samler informasjon om kundene, og kan skalere på tvers av ulike løsninger. Nett, app, fysiske lokasjoner m.m.

For å kunne levere kontekstsensitiv informasjon, må man forstå kundens adferd. Profilmotoren hjelper deg med å sikre relevant basis for en-til-en kommunikasjon. Pakket inn i en god løsning, kan man enklere forstå når, hva og hvordan man bør kommunisere, samt forstå hvilken sammenheng brukeren befinner seg i. Hvor er vedkommende, hva er vedkommende interessert i, og hva har vedkommende gjort tidligere?

Relevant kommunikasjon med dine kunder sikrer at du er et hestehode foran dine konkurrenter.

Norsentios profilmotor samler kundedata

Vi kan samle all informasjon om en bruker, basert på brukerens samtykke om å dele informasjonen med oss. Hvilke tilbud slår de til på? Når besøker de butikken din? Hvilke nyhetssaker var de opptatt av?

Vi kobler sammen den fysiske og digitale verden

Ved hjelp av lokasjonsteknologi som feks beacons, geofencing og wifi kan vi knytte brukere til fysiske lokasjoner.

Sensorteknologi


Norsentio er en leverandør av innovasjonskraft. Vi hjelper deg med å se digitale flater i sammenheng med brukernes bevegelser i den fysiske verden. For å oppnå dette benytter vi oss av ulike sensorteknologier. Data fra sensorløsninger kan f.eks brukes for å se når definerte segmenter har størst sannsynlighet for å besøke butikken din.

...

Beacons

Beacons, er små enheter/sendere som plasseres på utvalgte steder for å sende meldinger til smarttelefoner via Bluetooth. Altså tilsvarende et fyrtårn som sender lyssignal til båter. Dette kan for eksempel brukes for å gi en melding som er spesielt relevant for området mottaker befinner seg i.

...

WiFi

Wi-Fi er også kalt WLAN eller trådløst nettverk. Vi benytter WiFi til å gjenkjenne en bruker som befinner seg på et gjestenett eller en definert trådløs sone.

...

Geofencing

Geofence anvendes for å overvåke eller kartlegge et objekts bevegelser eller forflytninger. Denne teknologien benyttes eksempelvis innenfor Google Maps sin kartnavigasjon. Vanligvis brukes en GPS-enhet som rapporterer sine koordinater, det vil si bevegelser, og som i et underliggende system, på et kart eller med en alarm, viser om enheten er kommet inn i eller forlater området.

Innsikt og analyse


Vi har en fleksibel og robust plattform som viser sammenheng mellom brukere og deres adferd.

Sammenhenger

Vi vet hvordan man samler kundedata på tvers av plattformer, enten om dette er nettsteder, apper, butikkbesøk og lignende. Disse sammenhengene kaller vi fotavtrykket til kunden. Dette kan hjelpe deg med å kartlegge hvilke fellestrekk man finner hos kunder som ser på produkter i butikk, for så å bestille på nett - eller vice versa.

Målgrupper

Ved å analysere sammenhengene i kundedata, kan du definere helt nye målgrupper. Målgrupper kan segmenteres i nisjer. Dette bedrer din evne til å kommunisere relevant og øker konverteringsgraden.

Konvertering

Med våre innsiktsverktøy kan du se og sammenligne mønster i konverteringsøyeblikket slik at du kan optimalisere ditt budskap. Du kan også se hvilke segmenter som konverterer bedre enn andre, slik at du kan ta informerte beslutninger knyttet til din kundekommunikasjon.

La oss holde deg oppdatert

Ta kontakt og la oss koble din strategi med digitale løsninger!

Ta kontakt

Allerede kunde? Logg inn

Ta kontakt